Художній стиль мови: особливості та його характеристика

Різновидів стилів тексту в російській мові багато. Одним з них є художній стиль мовлення, який використовується в літературній сфері. Для нього характерно вплив на уяву і почуття читача, передача думок самого автора, застосування багатою лексики, емоційне забарвлення тексту. В якій же області він застосовується, і які його основні особливості?

Функції художнього стилю

Історія цього стилю почалася ще з давніх часів. Протягом всього часу склалася певна характеристика таких текстів, що відрізняє їх від інших різних стилів.
За допомогою даного стилю автори творів мають можливість самовиразитися, донести до читача свої думки, міркування, використовуючи все багатство своєї мови. Найчастіше він застосовується в письмовій мові, а в усній використовується, коли читаються вже створені тексти, наприклад, під час постановки будь-якої п’єси.

Мета художнього стилю полягає не в тому, щоб безпосередньо передати певну інформацію, а в тому, щоб впливати на емоційну сторону людини, що читає твір. Однак, це не єдине завдання такої промови. Досягнення встановлених цілей відбувається тоді, коли виконуються функції художнього тексту. До них відносяться:

 • Образно-пізнавальна, яка полягає в тому, щоб розповісти людині про світ, суспільство за допомогою емоційної складової мови.
 • Ідейно-естетична, застосовувана для опису образів, які і передають читачеві сенс твору.
 • Комунікативна, при якій читач пов’язує інформацію з тексту з реальною дійсністю.

Такі функції художнього твору допомагають автору надати значення тексту, щоб він зміг виконати перед читачем все завдання, відповідно до яких він створювався.

Область використання стилю

Де ж застосовується художній стиль мовлення? Сфера його використання досить широка, тому що така мова втілює в собі безліч аспектів і засобів багатого російської мови. Завдяки цьому такий текст виходить дуже красивим і привабливим для читачів.

Жанри художнього стилю:

 • Епос. У ньому описуються сюжетні лінії. Автор демонструє свої думки, зовнішні хвилювання людей.
 • Лірика. Такий приклад художнього стилю допомагає передати внутрішні почуття автора, переживання і думки персонажів.
 • Драма. У цьому жанрі присутність автора практично не відчувається, тому що велика увага приділяється діалогам, що відбувається між героями твору.

З усіх цих жанрів виділяють підвиди, які в свою чергу можуть бути розділені ще на різновиди. Таким чином, епос поділяється на наступні типи:

 • Епопея. У ній велика частина відводиться історичних подій.
 • Роман. Зазвичай він відрізняється складним сюжетом, в якому описується доля героїв, їхні почуття, проблеми.
 • Розповідь. Таке твір пишеться в маленькому розмірі, воно оповідає про певний випадок, що стався з персонажем.
 • Повість. Вона має середній розмір, має властивості роману і розповіді.

Для художнього стилю мовлення характерні наступні ліричні жанри:

 • О так. Так називається урочиста пісня, присвячена чого-небудь.
 • Епіграма. Цей вірш, в якому присутня сатиричні ноти. Приклад художнього стилю в цьому випадку – «Епіграма на М. С. Воронцова», яку написав А.С.Пушкин.
 • Елегія. Таке твір також пишеться у віршованій формі, але має ліричну спрямованість.
 • Сонет. Це також вірш, який складається з 14 рядків. Рими шикуються по суворої системі. Приклади текстів такої форми можна зустріти у Шекспіра.

До типів драми відносять такі жанри:

 • Комедія. Метою такого твору є те, щоб висміяти будь-які вади суспільства або конкретної людини.
 • Трагедія. У цьому тексті автор розповідає про трагічне життя персонажів.
 • Драма. Цей однойменний тип дозволяє показати читачеві драматичні стосунки героїв і суспільства в цілому.

У кожному з цих жанрів автор прагне не стільки розповісти про щось, скільки просто допомогти читачам створити в голові образ героїв, відчути описувану обстановку, навчитися співпереживати персонажам. Це створює певний настрій і емоції у людини, що читає твір. Розповідь про який-небудь неординарний випадок розвеселить читача, драма ж змусить співпереживати героям.

Основні ознаки художньої стилістики мови

Ознаки художнього стилю мовлення склалися протягом його довгого розвитку. Його основні риси дозволяють тексту виконати поставлені перед ним завдання, впливаючи на емоції людей. Мовні засоби художнього твору виступають головним елементом даної мови, який допомагає створити красивий текст, здатний захопити читача під час прочитання. Широко застосовуються такі виразні засоби як:

 • Метафора.
 • Алегорія.
 • Гіпербола.
 • Епітет.
 • Порівняння.

Також основні ознаки включають в себе мовну багатозначність слів, яка досить широко вживається при написанні творів. За допомогою такого прийому автор надає тексту додатковий сенс. Крім того, часто застосовуються синоніми, завдяки яким вдається підкреслити важливість значення.

Вживання цих прийомів говорить про те, що під час створення свого твору автор бажає використовувати всю широту російської мови. Так, він може виробити свій неповторний мовний стиль, який буде відрізняти його від інших стилів тексту. Письменник застосовує не тільки чисто літературна мова, а й запозичує кошти з розмовної мови і просторіччя.

Риси художнього стилю також виражаються в підвищенні емоційності і експресивності текстів. Безліч слів у творах різних стилів застосовуються по-різному. У літературно-художній мові деякі слова позначають певні чуттєві уявлення, а в публіцистичному стилі ці ж слова використовуються для узагальнення будь-яких понять. Таким чином, функціональні стилі мовлення відмінно взаємодоповнюють один одного.

Мовні особливості художнього стилю тексту включають в себе використання інверсії. Так називається прийом, при якому автор розставляє слова в реченні не так, як це робиться зазвичай. Це потрібно для того, щоб надати більше значимості конкретному слову або виразу. Письменники можуть в різних варіантах змінювати порядок слів, все залежить від загального задуму.

Також в літературній мові можуть спостерігатися відхилення від структурних норм, які пояснюються тим, що автор хоче виділити якусь свою думку, ідею, підкреслити важливість твору. Для цього письменник може дозволити собі порушити фонетичні, лексичні, морфологічні та інші норми.

Особливості художнього стилю мовлення дозволяють вважати його найголовнішим над усіма іншими різновидами стилів тексту, тому що в ньому застосовуються найрізноманітніші, багаті та яскраві засоби російської мови. Ще для нього характерно дієслівне речеведению. Воно полягає в тому, що автор поступово вказує кожен рух і зміна стану. Це добре допомагає активізувати напруга читачів.

Якщо розібрати приклади стилів різної спрямованості, то виявити художню мову точно не складе труднощів. Адже текст в художньому стилі по всім вище перерахованим особливостям, помітно відрізняється від інших стилів тексту.

Приклади літературного стилю

Всім людям доводилося читати книги, які і містять приклади художньої мови автора. У першому випадку можна виявити деталізацію тексту, яка властива літературної мови.

Ось приклад художнього стилю:

Сержант крокував по жовтому будівельному піску, гарячого від денного палючого сонця. Він промок з голови до ніг, все його тіло було всипане дрібними подряпинами, які залишила гостра колючий дріт. Ниючий біль зводила його з розуму, але він був живий і йшов в сторону командного штабу, який виднівся вдалині метрів за триста.

Другий приклад художнього стилю містить в собі такі засоби російської мови, як епітети.

Яшка був усього лише меленьким капосником, який, не дивлячись на це, мав великий потенціал. Ще в далекому дитинстві він віртуозно цупив груші у баби Нюри, а через двадцять років переключився на банки в двадцяти трьох країнах світу. При цьому йому вдавалося майстерно їх обчищати, що ні поліція, ні Інтерпол не мали можливості зловити його на місці злочину.

Мова відіграє величезну роль в літературі, так як саме він виступає в ролі будівельного матеріалу для створення творів. Письменником є ??художником слова, формуючи образи, описуючи події, висловлюючи власні думки, він змушує читача співпереживати персонажам, зануритися в той світ, який створив автор.

Тільки художній стиль мовлення може досягти такого ефекту, тому книги завжди користуються величезною популярністю. Літературна мова має необмежені можливості і надзвичайну красу, яка досягається завдяки мовним засобам російської мови.